Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Finns Flunitrazepam tillgänglig?

Mylan AB meddelar att de har upphört att tillhandahålla Flunitrazepam Mylan 1 mg 20 tabletter, vnr 390385 och 1 mg 50 tabletter, vnr 430678, p.g.a. marknadsmässiga skäl.

Kontakta din läkare för alternativ behandling.

Faktagranskad 2019-09-13

Maria Kundservice Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.