Miljömärkning

I era kvalitetskriterier anger ni att era produkter inte påverkar miljön mer än nödvändigt och är producerade på ett etiskt försvarbart sätt. Det är bra!
Men jag undrar varför ni valt att inte vara knutna till någon miljömärkning, t.ex. Svanen eller Bra Miljöval?

Kommentarer

 • Hej,

  tack, vad bra att du är nöjd med oss!

  Vi har vårt eget system som i mångt och mycket liknar kriterierna i märkningarna, vilket gör att vi har gjort ett val att erbjuda det som en enhetlig garanti för kunderna. Vi tar med andra ord ansvar för hela sortimentet. Det underlättar för kunderna att välja produkt när de kan känna förtroende för allt som står på våra hyllor. Vi har tredje parts märkning på ett antal produkter redan idag på vissa varor som vi vill profilera extra.

   Vänliga hälsningar
  Maria Kundservice
 • Tack för svaret!
  Ni har valt att ha ett eget system som i mångt och mycket liknar kriterierna i tredje-partsmärkningen. Men jag tolkar det som att ni valt bort vissa delar i dessa kriterier. Vad har ni valt bort?

  Jag tycker det är mycket bra med de etablerade miljömärkningarna och att en tredje part granskar företag och produkter och kontrollerar att bara den som lever upp till kriterierna får använda märkningen. Personligen litar jag på märkningen eftersom det är en utomstående och oberoende tredje part som granskar och godkänner. Jag vill föreslå att Apoteket ansluter sig till dessa märkningar. Då skulle jag känna ett ännu större förtroende för produkterna.

  Med vänliga hälsningar
  Karotina
 • Hej,

  nej, vi har inte valt bort någonting. Vi har likvärdiga, kanske till och med tuffare krav, för att sälja produkter hos oss.

  Både våra egna och oberoende experter granskar produkten så att den belastar miljön i minsta möjliga omfattning. Ämnena ska vara lätt nedbrytbara och inte ansamlas i naturen. De ska inte heller vara giftiga för vattenlevande organismer. Dessutom ska produkten ha en bra förpackning som kan återvinnas.

  Att vi har valt att inte ha någon av de miljömärkningar på våra produkter handlar till en viss del om att de tar bra betalt för detta och att vi, genom vår egna miljökontroll, redan har säkerställt att produkterna lever upp till kravet.

  Vi tycker att det är onödigt, att på grund av en miljömärkning som vår egen kontroll redan garanterar, vara tvungna att ha ett högre pris på våra produkter.

  Vänliga hälsningar
  Maria Kundservice
 • Tack för svaret!

  Med vänliga hälsningar
  Karotina

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.