Vad innebär den nya prisinformationslagen?

Justeringar i prisinformationslagen trädde i kraft 1 september 2022.

Justeringarna avser att säkerställa att prissänkningar är äkta. Det innebär att man förhindrar ”konstlade” prissänkningar, t ex genom att ett företag strax innan en ”rea” höjer priset och därmed missleder konsumenten att jämföra reapriset med ett nyligen höjt pris.
Läs mer här: Vägledning prisinformation 2022 (konsumentverket.se)

Vad är Apotekets förhållningssätt till den nya prisinformationslagen?
Transparens är viktigt för oss, vi välkomnar alla förändringar som gör det tydligare för våra kunder att ta till sig information om våra priser och kampanjpriser.

Varför visar Apoteket inte information på apoteket.se om varans lägsta pris de senaste 30 dagarna?
Vi visar varans lägsta pris de senaste 30 dagarna genom att ange det ordinarie priset vid varor som har tillfälligt nedsatt pris. Det ordinarie priset står alltid i anslutning till det rabatterade och är det lägsta priset varan haft de senaste 30 dagarna. Det gör att kampanjpris och den senaste tidens lägsta pris enkelt kan jämföras.

Vem är ansvarig på Apotekets för dessa frågor?
Efterlevnad av prisinformation och att den följer alla lagar och regler är något som involverar flera delar inom Apoteket. Här samverkar juridik, e-handel och sortimentsavdelningen för att informationen både är korrekt och tydlig för våra kunder.
Apoteket Kundservice (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.