Hur fungerar 90 dagarsregeln?

Kommer den regel att bestå?
Mikael Jönsson

Kommentarer

 • Hej,

  90-dagarsreglen och 2/3-regeln
  Du får som mest hämta läkemedel för 90 dagar förbrukning, förbrukningsartiklar/hjälpmedel, stomiartiklar eller livsmedel till barn under 16 år inom förmånen.
  Du får hämta mer med förmån när 2/3 av den tänkta förbrukningstiden passerat sedan senaste uttaget. Detta gäller oavsett från vilket, av eventuellt flera recept med samma substans, beredningsform, styrka och dosering, som det senaste uttaget gjordes. Saknas lämplig förpackningsstorlek för uttaget kan närmast större förpackning lämnas ut med förmån.

  Uttag för längre period eller innan 2/3
  Läkemedel får expedieras inom förmånen innan två tredjedelar av förbrukningstiden har passerat om det finns särskilda skäl. Särskilda skäl ska alltid grunda sig i patientens individuella behov och kan därför vara väldigt olika från fall till fall. Exempel på särskilda skäl kan vara att det finns risk för utebliven behandling, ändrad dosering på förskrivningen, på grund av att patienten ska göra en längre resa m.m. Det ska alltid ske en bedömning om särskilda skäl föreligger så att patientsäkerheten inte äventyras

  Vid utlandsresa ska kunden styrka resa genom uppvisande av biljett eller motsvarande. Notering på receptet görs då.

  I de fall då högkostnadsperioden går ut under en utlandsvistelse måste ny period påbörjas för de uttag som ligger utanför pågående period. Den nya periodens startdatum blir dagen efter den pågående periodens slut.

  Vill du hämta läkemedel innan 2/3 av tiden passerat kan du göra det under förutsättning att receptet saknar intervall. Om receptet har intervall måste den tiden passeras innan nytt uttag görs.
  Hämtar du ut läkemedlet innan 2/3 av tiden har passerat betalar du hela kostnaden själv och inget tillgodoräknas högkostnadsskyddet.

  Vänliga hälsningar


  Maria Kundservice
  (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.