Hur fungerar 90 dagarsregeln?

Kpmmer den regel att bastå
Mikael Jönsson Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej,

  90-dagarsreglen och 2/3-regeln
  Kunden får som mest hämta för 90 dagar förbrukning av läkemedel, förbrukningsartiklar/hjälpmedel, stomiartiklar eller livsmedel till barn under 16 år inom förmånen. Kunden får åter hämta med förmån när 2/3 av den tänkta förbrukningstiden passerat sedan senaste uttaget. Detta gäller oavsett från vilket, av eventuellt flera recept med samma substans, beredningsform, styrka och dosering, som det senaste uttaget gjordes. Saknas lämplig förpackningsstorlek för uttaget kan närmast större förpackning lämnas ut med förmån.

  Uttag för längre period eller innan 2/3
  Läkemedel får expedieras innan två tredjedelar av förbrukningstiden har passerat om det finns särskilda skäl. Särskilda skäl ska alltid grunda sig i patientens individuella behov och kan därför vara väldigt olika från fall till fall. Exempel på särskilda skäl kan vara att det finns risk för utebliven behandling, ändrad dosering på förskrivningen, på grund av att patienten ska göra en längre resa m.m. Det ska alltid ske en bedömning om särskilda skäl föreligger så att patientsäkerheten inte äventyras

  Vid utlandsresa ska kunden styrka resa genom uppvisande av biljett eller motsvarande. Notering på receptet görs då.

  I de fall då högkostnadsperioden går ut under en utlandsvistelse måste ny period påbörjas för de uttag som ligger utanför pågående period. Den nya periodens startdatum blir dagen efter den pågående periodens slut.

  Vänliga hälsningar


  Maria Kundservice

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.