Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Finns det bevis för att pCure fungerar?

Vad har ni för bevis på att PCure fungerar? Vilka data finns det på att Läkemedel bryts ner? Vilka studier har gjorts och för vilka typer av läkemedel?
Britta Hedlund

Kommentarer

 • Hej Britta,
  tack för dina frågor.

  PCure innehåller enzymer som bryter ner upp till 80% av resterna från läkemedel som lämnar kroppen. Det är samma nedbrytningsteknik som används av svampar och bakterier i naturen.
  Nedbrytningen gör att den biologiska aktiviteten hos läkemedelsresterna försvinner och naturen kan ta hand om dem utan risk för följdeffekt.

  Nedbrytningstester görs i både verklig miljö och simulerad miljö. Spannet är mellan 60-80% i genomsnittlig reningsgrad för samtliga läkemedelsrester.

  Det är viktigt att poängtera att det handlar om läkemedelsrester som passerat kroppen.
  Överblivna läkemedel ska fortfarande lämnas in på apotek, INTE slängas i avloppet.

  Med vänlig hälsning
  Mattias Kundservice
 • Det var egentligen inte svar på frågan. Men ok, då vet ni inte om det är effektivt
  Britta Hedlund
 • Hej igen.

  Vi vet att pCure har en reningsgrad på 60-80% av samtliga läkemedelsrester.
  Siffrorna bygger på verkliga provresultat och analysdata.


  Med vänlig hälsning
  Mattias Kundservice
 • Tacksam få ta del av den vetenskapliga publikation och/eller rapport som påståendena i marknadsföringen från företaget och Apoteket AB bygger på.
  Att bara redovisa siffror utan några detaljer kring under vilka förutsättningar och hur analyserna gått till är inget svar på frågan från Britta, och inte heller den information som övriga konsumenter behöver.
  Mikael Hoffmann, Stiftelsen NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi
 • hej
  Kan ni presentera analysdata som visar mängden läkemedel per substans i behandlat avloppsvattet med pCure i verkliga förhållanden?
  Sammanlagt finns det fler än 2000 molekyler i läkemedlen. Vilka läkemedel har ni analyserat? Består pCure av en eller flera enzymer?

  Om inte objektiva analysdata finns som validerar resultatet i utsläpp till recipienten från ett vanligt reningsverk är försäljningsargumenten för produkten förmodligen vilseledande marknadsföring.  

  Malte Lilliestråle
  Stockholm 
   
   
  Malte Lilliestråle
 • Hej

  All information som vi får från en tillverkare tillhör tillverkaren och vi får inte lämna ut information utan att de har godkänt det (gäller för alla produkter). Vi hänvisar därför till tillverkaren Pharem för mer data.

  Med vänlig hälsning
  Andreas Kundservice
 • Efter lite surfning och brevväxling med Apoteket, Akademiska sjukhuset, Pharem etc. känner jag mig ganska säker på att pCure inte är någon seriös produkt.

  Att det finns lurifaxar är en sak, men att Apoteket låter sig luras, och inte rättar till sitt misstag, tycker jag är upprörande.
  Axel von Arbin
 • Hej Axel,

  vad tråkigt att du uppfattar det så.

  Vi har mycket bra underlag från Pharem som är granskat av flera oberoende experter så vi ser ingen anledning till att tvivla på att produkten fungerar väl.

  Du kan läsa mer här.

  Vänligen


  Maria
 • Hej Mattias, Maria och Andreas på Kundservice,

  Frågeställarna, inkl mig själv, efterlyser refenser till publicerade mätdata för upptag av läkemedelsrester i avloppsvatten efter användning av pCure.  
  Era svar innehåller inga fakta eller hänvisningar till publicerade data. Betyder det att Apoteket saknar information eller inte vill delge kunderna denna?  
  En vanlig provserie för upptag av läkemedel i avloppsvatten är analys av resterande mängder av 23 vanligaste läkemedlen efter behandling. Finns sådana data tillgängliga för allmänheten?
  Hur kan jag som kund veta att denna produkt verkligen fungerar utan tillgång till fakta?
   
  Malte Lilliestrale
 • Hej Malte,

  som vi tidigare har svarat i denna tråd är det tillverkaren som är ägare till studierna som vi fått tillgång till och som passerat Apotekets tuffa kvalitetskontroll.

  Jag har även länkat till Pharem som i sin tur har länkat vidare till tre olika studier samt mera information där.

  Det finns ingen anledning att betvivla kvaliteten på den här produkten.

  Vänligen

  Maria
 • Hej Maria,
  Ledsen att vara tjatig. Jag finnner inte analysdata i de länkar du rekommenderat mig att söka på.


  Malte Lilliestrale
 • Jag är ledsen Maria. Men den information som Pharam Biotech kompletterat med och som ni länkar till ger faktiskt ingen information som är meningsfull och tolkningsbar för en utomstående kring om pCure faktiskt har den av företaget påstådda effekten. Jag har kommenterat det bl a här https://twitter.com/lakemedel/status/951749510006542336 

  Det Pharem Biotech hänvisar till är pilotstudier kring olika enzymers påverkan på olika läkemedel under laboratorieförhållanden vid 24 timmars inkubation respektive en pilotstudie från Akademiska utan påvisbar säkerställd effekt. I rapporten som Pharem Biotech länkar till står som slutsats: "The results did not show sufficient statistical certainty of pharmaceutical reduction in hospital wastewater due to fluctuation in data"
  https://cdn.pharem.se/reports/summary-of-pcure-pilot-project-at-uppsala-university-hospital.pdf 

  Det saknas alltså information om nedbrytning under faktiska förhållanden i en toastol och pilotstudien från Akademiska ger inget stöd för faktisk effekt. En rad metodfrågor finns också.

  Värre än så är att kundinformation på er egen hemsida https://www.apoteket.se/produkt/pcure-home-25g-ask-579912/ uppenbarligen var felaktig. Där stod förut bl a att "pcure tar bort 60-80 % av alla skadliga läkemedelsrester som lämnar kroppen" (min fetmarkering).  Rubriken var "pCure - Gör toan till miljökämpe". Från företaget har man sagt "upp till 60-80 %" (vad nu upp till innebär) och inte påstått att "alla" miljöfarliga läkemedel bryts ned, däremot varit otydliga kring vilka man testat.

  Detta har ni nu ändrat till att "bryter ned läkemedelsrest" utan några specifikationer. Det är bra att ni korrigerat ett felaktigt påstående, men mindre bra att ni inte är öppna med att tidigare information behövde ändras.

  Det förefaller som om Pharem Biotech lanserat sin produkt innan de har säkerställt effekt på ett sätt som kan redovisas som stöd för marknadsföringspåståenden. Den som i marknadsföring lyfter fram påståenden om en produkts egenskaper är enligt marknadsföringslagen skyldig att kunna verifiera dessa påståenden. Det gäller såväl detaljist som tillverkare. Det går inte att hänvisa till att data ej kan offentliggöras. Det räcker inte med att hänvisa till sin egen "tuffa kvalitetskontroll". Kan man inte offentliggöra data får man helt enkelt avstå från marknadsföring som är beroende av dessa data.

  Det saknas fortfarande rimlig konsumentinformation för att kunna ta ställning till produktens  egenskaper. Tills sådan finns publikt tillgänglig så finns det faktiskt skäl att tvivla på produkten även om jag personligen skulle vara glad om ett viktigt miljöproblem till delar skulle kunna lösas på detta sätt.

  Det är uppenbart att denna diskussion för länge sedan passerat vad  ett kundforum är till för. Men med anledning av det tvärsäkra påståendet från er ovan att "det finns ingen anledning att betvivla kvaliteten på den här produkten"  så fanns anledning  kommentera detta här.

  Mikael Hoffmann, Stiftelsen NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi
 • Hej Mikael,

  tack för ditt inlägg.

  Vi är naturligtvis måna om att de produkter vi säljer är riktiga och lever upp till det vi påstår om dem.

  Information om pCure finns som jag tidigare skrivit på www.pharem.se och informationen uppdateras där regelbundet.

  Vänligen  Maria
 • Hej! Jag tycker att det är hög tid att någon person som är ansvarig för att produkten godkänts av Apoteket svarar i det här forumet, dvs. någon på kvalitetsavdelningen. Lämpligen Bo Zetterlund, Quality Assurance Manager.
   
  Axel von Arbin
  Axel von Arbin
 • Hej Axel,

  de svaren vi ger här på forumet i den här frågan är väl förankrade hos kvalitetsavdelningen.

  Även om de inte undertecknar med sina namn är de naturligtvis i allra högsta grad involverade i våra svar.

  Vänligen
  Maria
 • Jag tycker om initiativet, och tror det kan fungera - men tyvärr inte under de förhållanden som är i ett vanligt hushåll. Försöket man gjorde var i en sjukhusmiljö, där vattnet från ett antal toaletter leddes till en tank där man tog  prover. Det innebär en ganska lång exponeringstid mellan urin och enzym. Kan man bygga ett system på så sätt, med en "fördröjningstank" blir effekten/verkan givetvis en helt annan. Man kunde i försöket inte heller få fram tillräckligt många eller bra data för att verifiera det man påstår - däremot kan man nog utläsa att de är positiva till produkten i  denna miljö, och det är väl inte så konstigt då enzymer som får jobba inte har något problem att göra just detta. https://cdn.pharem.se/reports/summary-of-pcure-pilot-project-at-uppsala-university-hospital.pdf 

  Problemet i ett vanligt hushåll är dock att exponeringstiden mellan urin och enzym blir så kort. Man kissar, spolar och sedan späds det ut i avloppssystemet varvid koncentrationen sjunker. Testet motsvarar alltså inte situationen i ett normalhushåll. Om däremot  alla hushåll i ett samhälle hade sådant här installerat kunde det kanske ge effekt och verka i hela avloppsnätet, men nu torde det vara utspätt och tappa sin verkan. Kunde det här vara en produkt för reningsverken att tillsätta i det slutliga reningsprocesserna?

  För min del kan det dock fungera ( även om jag nu inte äter särskilt mycket medicin ) Jag har ett enskilt avlopp med sluten tank till toaletten. Exremt snålspolande toalett ( ca 1 dl/spolning vid "nr 1" och 4 liter vid "nr 2" ) gör att jag tömmer tanken en gång per år. Kan jag slänga ner några sådana här i tanken och låta de verka där? Överlever de i Svartvattnet, och finns aktiva under ett års tid eller avtar effekten?
  Johan Stråhle
 • Hej Johan,

  tack för ditt inlägg.

  Produkten är utformad för att användas i en toalett. Vi kan inte rekommenderar dig att slänga ner dem i din tank.

  Vänligen

  Maria
 • Den här artikeln kan nog vara intressant för forumets läsare: http://www.lakemedelsvarlden.se/fortsatt-oklarhet-kring-lakemedelsrening/

  Axel
  Axel von Arbin
 • Hej Maria och kollegor på Kundservice,

  Borttagning av läkemedel vid källan eller från renat avloppsvatten innan utsläpp i recipienten är högsta prioritet inom VA-området. Det är alla överens om. 

  Till dig Maria och kolleger på Apotekets Kundservice som deltagit i denna tråd vill jag dock rikta en uppmaning om skärpning, era svar påminner om Bagdad-Bob.
  Det räcker inte med tvärsäkra påståenden att "lita på oss". Apoteket måste nu visa på fakta som styrker påståendet eller riskera sin trovärdighet. .  
  Ett antal kunniga personer har i denna tråd begärt data som bekräftar pCures påstådda effekter att bryta ned läkemedel i VA-systemen. Ni har inte kunnat referera till ett enda publicerat dokument som styrker detta argument.
  Nästa steg kan mycket väl handla om ovederhäftig marknadsföring.
  Malte Lilliestrale
 • Hej Malte,

  som vi tidigare skrivit är det tillverkaren som äger studierna.
  Vi har tagit del av det bakgrundsmaterial som finns och vi har godkänt produkten i vår kvalitetskontroll.

  Information om pCure finns på www.pharem.se och informationen uppdateras där regelbundet.

  Vänligen
  Maria
 • När man läser hur dom genomfört tester så blir jag lite fundersam, dom har använt en buffertlösning på vad man antar är beståndsdelarna i genomsnittsurin, inte urin och sedan har man använt en mycket högre mängd enzym då instrumenten inte registrerar vid lägre koncentration.
  För att kompensera för den högre enzymdosen så har man buffertlösning med medicin och enzymerna "bara" varit i kontakt i en (1) timma.
  (står i - https://cdn.pharem.se/reports/pcure-activity-testing.pdf )

  I min värld kommer inte kontakttiden vara i närheten av en timme då svartvattnet (från toalett) blandas med gråvatten (från dusch/kök och liknande) direkt i avloppsledningarna och därmed minska enzymkoncentrationen till i princip noll (0).

  Känns som en produkt som i slutändan innehåller ungefär lika mycket aktiv ingrediens som homeopatmedicin, och den säljs inte för att man inte kan påvisa några säkra effekter i kliniska tester.

  Sedan blir jag lite orolig när jag ser att Apoteket försvarar en produkt så ihärdigt och helt utan att ens överväga att "vanliga" människor kan ha rätt i sina funderingar utan bara gå på testfakta från prodisenten, det gör att reklamen om kvalitetskontroll klingar lite ihåligt i mina öron...

  Tomas
  Tomas P
 • Hej,

  vad tråkigt att du uppfattar det så Tomas.

  Vi är många på Apoteket som tagit del av det omfattande material av studier och tester som gjorts för pCure i samband med vår kvalitetskontroll. Vi känner oss helt trygga med att produkten fungerar så som vi beskriver den,

  Som vi tidigare skrivit är det tillverkaren som äger studierna, därför hänvisar vi ihärdigt till www.pharem.se. Titta gärna på News & Updates som uppdateras regenbundet.

  Fram till dess att den mer omfattande rapporten publiceras, så delar företaget med sig av några interna rapporter som i grunden inte är tänkta för publicering, men ger en möjlighet till inblick för de som är intresserade i det arbete som ligger bakom pCure.

  Vänligen

  Maria
 • Nu är vi åtminstone två, Thomas och jag, som tagit upp frågan om den väldigt korta exponeringstid som urin och enzym får med varandra i en vanlig toalett. Det är ju sällan mer än någon halvminut eller kanske lite mer mellan kissning och spolning, sedan hamnar det i avloppssystemet och späda ut av övrigt gravsten. Så är ju inte testen utförda, utan där samlades spolvattnet i en tank och tiden kunde vara en timme vilket ger fullständigt andra förutsättningar för att det skall fungera.

  Om vi nu antar att enzymet är verksamt under trstförhållandet, hur ställer ni er till detta faktum? exponeringstiden är ju ungefär en hundradel under verkliga förhållanden jämfört med testet.

  Johan
  Johan
 • Hej Johan,

  framtagningen av pCure grundar sig i den studien du hänvisar till, men om du läser på www.pharem.se som jag länkat till ovan, finns mer information om vilka studier som är gjorda och länkar till dem.

  Vänligen

  Maria
 • Tack för svar, och jag ber om ursäkt för den lite konstiga texten och ordvalen i mitt inlägg ovan. Autospell ändrade visst några ord utan att jag såg det, men jag hoppas ni kunde förstå mig ändå.

  Testerna som man hänvisar till saknar dock koppling till hur produkten i realiteten används och får möjlighet att verka, eftersom tiden för urinen i skålen på en vanlig toalett - innan spolning -  är så kort. Hur har ni bedömt denna påverkan för produktens effektivitet/verkansgrad???

  Det vore trevligt med ett relevant svar från er eller producenten. Jag tror produkten kan fungera för det är inte så komplicerat och enzymer kan göra precis det som man skriver om denna. Dock tvivlar jag starkt på metoden /tillämpningen man valt.

  Tacksam om jag får svar på frågan.

  Johan
  Johan
 • Hej igen Johan,

  För kundfrågor rörande produkten hänvisar vi som vanligt till FAQ på https://www.pcure.se/sv/vanliga-fragor, vilket uppdateras löpande.

  Fram till dess att den mer omfattande rapporten publiceras, så delar företaget med sig av några interna rapporter som i grunden inte är tänkta för publicering, men ger en möjlighet till inblick för de som är intresserade i det arbete som ligger bakom pCure.

  Vänligen

  Maria
 • Effekt under realistiska förhållanden - med aktuell spolkloss (enzymsammansättning); blandning med urin och ev avföring, samt kort expositionstid på <1 min innan kraftig utspädning med gråvatten i avloppssystem - är det flera av oss efterfrågar vad gäller dokumentation. Inget av det som presenterats av företaget på sin hemsida eller Apoteket AB adresserar detta, ingen av studierna som beskrivs kan användas för att försöka besvara den frågan.

  För kundinformation är det mycket enklare. Nedan tre enkla frågor som egentligen varje kund borde kunna efterfråga av apotekspersonal och få svar på innan köp av produkten:
  1. Vilka av de läkemedel jag för närvarande tar utsöndras i urinen i sådan grad att de kan utgöra en miljörisk?
  2. Vilka av dessa kan pCure bryta ned?
  3. I vilken utsträckning kan pCure bryta ned dem under verklig användning?


  Stöd för att kunna svara på dessa tre frågor saknas i marknadsföring och i den information som Apoteket AB (med ensamrätt till försäljning) hänvisar till. Jag ser fram emot att se svar på de 3 frågorna i framtagen kundinformation. Fram till dess bör Apoteket AB överväga att ej sälja, eller åtminstone inte marknadsföra produkten, för att bevara förtroendet för Apoteket AB:s varumärke.
  Mikael Hoffmann
 • Hej Mikael,

  1. pCure är utvecklad och optimerad mot de läkemedel som ämnen som har en miljöproblematik enligt Nationella läkemedelsstrategin, se https://lakemedelsverket.se/upload/nyheter/2015/miljoindikatorer-rapport-NLS_2015-09-07.pdf.
  Ciprofloxacin Persistent, påvisad resistensutveckling i miljön 
  Citalopram Har hittats i fisk, dricksvatten, PBT 9, relativt stor användning 
  Clarithromycin Watch List enligt EU:s ramdirektiv för vatten 
  Diklofenak Watch List enligt EU:s ramdirektiv för vatten, har hittats i dricksvatten och råvatten, toxicitet vid relevanta halter 
  Erytromycin Watch List enligt EU:s ramdirektiv för vatten 
  Estradiol Watch List enligt EU:s ramdirektiv för vatten, medelhög miljörisk i FASS, toxicitet vid relevanta halter 
  Etinylestradiol Watch List enligt EU:s ramdirektiv för vatten, hög miljörisk i FASS, toxicitet vid relevanta halter 
  Flukonazol Har hittats i slam, ytvatten och dricksvatten 
  Ibuprofen Stor användning, stor andel receptfritt, har hittats i ytvatten 
  Karbamazepin Har hittats i dricksvatten och ytvatten 
  Ketokonazol Har hittats i slam, problematiska beredningsformer (t.ex. schampo) 
  Levonorgestrel Starkt bioackumulerande, PBT 9 
  Losartan Stor användning 
  Metoprolol Stor användning, har hittats i dricksvatten, ytvatten och slam 
  Metotrexat Okänd miljöpåverkan/förekomst, cytostatikum som används i hemmet 
  Naproxen Har hittats i dricksvatten och ytvatten, ökning (då den ofta ersätter diklofenak) 
  Oxazepam Har hittats i dricksvatten, ytvatten och fisk. Toxicitet vid relevanta halter 
  Sertralin Medelhög risk i FASS, har hittats i ytvatten, fisk och slam 
  Sulfametoxazol Har hittats i ytvatten, fisk och slam 
  Tramadol Har hittats i dricksvatten och ytvatten 
  Trimetroprim Stor användning, har hittats i dricksvatten, ytvatten och slam 
  Zolpidem Har hittats i dricksvatten, ytvatten och slam

  För att förenkla svaret, läkemedelsrester från antibiotika, p-piller, antidepressiva, antiinflammatoriska och smärtstillande läkemedel med flera.
  2. pCure har testats för samtliga läkemedelsrester ovan och produkten bryter ner de miljöfarliga läkemedlen enligt uppgift upp till 60-80 %
  3. Spannet är upp till 60-80% i genomsnittlig reningsgrad för samtliga läkemedelsrester under verklig användning.

  Vänligen
  Maria
 • Och verklig användning är under kort exposition i toastolen i urin och ev. avföring?
  Eller avser det uppsamling i tank med upp till 24 timmars exposition eller i laboratorietester?
  Mikael Hoffmann
 • Hej igen,

  ja, det stämmer att det är under kort tid i toalettstolen med både urin och avföring.

  Vänligen
  Maria
 • Jag har hört att Apoteket har stoppat försäljningen av pCure. Stämmer det?
  Axel von Arbin
 • Apoteket pausar försäljning av pCure från och med 25 januari.

  Dokumentationen som Apoteket tagit del av visar entydigt att produkten fungerar, men informationen om de exakta nedbrytningsgraderna per läkemedel behöver bli tydligare.

  pCure är en spännande svensk innovation som Apoteket tror på. Men med tanke på de frågor vi fått om produkten så väljer vi att som en försiktighetsåtgärd ta en paus i försäljningen. Vi vill få mer underlag av tillverkaren för att kunna förtydliga kundinformationen om produkten.
  Maria
 • Axel von Arbin
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.