Hur fungerar Medistus?

Hej.

Såg reklam för Medistus och hittar bara knapphändig information på deras hemsida. Hittar bara hänvisning till bipacksedeln.

Går det att få tillgång till bipacksedeln och information om hur effekten och avsaknad av bieffekter har på visats?
Torbjörn Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej!

  Tack för ditt inlägg.

  Medistus är inte ett läkemedel utan en medicinskteknisk produkt.

  Medistus Antivirus innehåller Kistosyn 100 som skapar en barriär över munnens och halsens slemhinna. Det gör att virus, bakterier och andra föroreningar studsar mot den fysiska barriären och får svårare att fästa.

  Medistus Antivirus innehåller dessutom polyfenoler som är en viktig del i del i försvarsreaktionen mot virus och bakterier.

  Medistus Antivirus kan användas för att ge ett ökat skydd mot virus och bakterier på platser med ökad infektionsrisk, till exempel kollektivtrafik, skolor, väntrum, shoppingcenter med mera.

  Med vänlig hälsning

  Mattias Kundservice
 • Hur ser ni på Apoteket på kritiken mot Medistus och er kvalitetsgranskning som framförs i den här artikeln hos Dagens Medicin?
  Fredrik Hed
 • Hej Fredrik,

  VI har haft en dialog med Dagens Medicin om Medistus och andra medicinsktekniska produkter.

  Regelverken är olika när det gäller läkemedel och medicinsktekniska produkter. Läkemedel ska godkännas av Läkemedelsverket och där ställs en form av krav på studier för godkännande. För gruppen medicinsktekniska produkter som Medistus ingår, ställs andra krav.

  Tillverkaren ska kunna visa att den medicinsktekniska produkten har avsedd effekt och att den är säker, bland annat genom studier som ska godkännas av ett särskilt granskande organ, en så kallad notified body.

  Dagens medicin har haft synpunkter på studierna för Medistus och även fört en diskussion om vilka krav som ställs på läkemedel respektive medicinsktekniska produkter. Vi välkomnar en sådan diskussion. Vi behöver arbeta enligt de regler som finns idag. Medistus har redovisat studier enligt de kraven och har även klarat kraven i vår egen kvalitetskontroll.


  Vänligen
  Maria Kundservice
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.